Drakovo

Je nám líto, ale web právě prochází rekonstrukcí.

Kontakty:

Nejvyšší velitel: pendragon@drakovo.cz

Strážce tradic: zefir@drakovo.cz

Novinky

Jarní úklid hradu, aneb na berana kbelík

Kastelánem pozvaní na jarní úklid vyrážíme zase na hrad. Cestou nlézáme několik zcela nových vesnic o nichž ani posádka hradu neslyšela. Večer proběhlo obvyklé přivítání se s posádkou. A ráno práce.

Vládce náš, slunce naše jasné, jakoby vytušil naše nadání, talent a um a spolus Robertem nás vyslal vyčistit ... Čističku odpadníc vod.

Jsa vyzbrojeni lopatičkou a košťátkem jsme v prostorách druhého nádvoří vyčkávali na Robertovo dozbrojení kbelíkem a vulkanizovaným domlouvátkem ze smrkového dřeva.

V příkopu, kterým jsme měli projít totiž číhaly ovce a beran. Zatímco náš bojový oddíl zamykal za námi bránu příkopu a lamentoval nad poměrem sil, jeho zbraně a našich dopravních prostředků, zkoušíme ho varovat, aby se nelekl. Bránu uzamlk. A otočil se. Vykulil oči. Skočil a zaječel. Nebo možná zaječel a skočil, ale každopádně se málem ocitl znovu za branou, když zjistil, že beran mu stojí přímo za zadkem. Robert nebyl jediný kdo se lekl. Na ústup se dal i beran osobně. Zatímco to považujeme za vítězství vydáváme se na místo, k čovce.

#kronika #novinky • 25. 04. 2019 15:12 • Autor: Pendragon

Krvavé pláně 2019

Na tuto menší ale stále velice dobrou akci jsme letos vyrazili ve čtyřech lidech.

Poprvé na akci vyjeli Francouz a Terka a dále Fuflup a jeho veličenstvo Pendragon.

Dva poslední zmínění si na akci vyzkoušeli své nové krásné a ještě ne až tak úplně orezlé zbroje a zjistili, že mít něco co není jen beztvarým kusem rzi není vůbe špatné.

Na akci jsme výjimečně vyrazili za temnou stranu a volby jsme rozhodně nelitovali, sice jsme bitvu samotnou nevyhráli ale zábavy jsme si užili víc než dost.

Ať už šlo o bitvu samotnou, kde se velitelé snažili lidi rozdělovat podle počtu odbojovaných akcí aby si zabojoval každý, nebo o skvělou atmosféru v ležení kde jsme potkali staré známé i nové tváře lidí kteří si vyrazili poprvé akci zkusit.

Nezbývá než doufat že se příští rok setkáme ve větším počtu.

#kronika #novinky • 15. 02. 2019 3:32 • Autor: Pendragon

Poprvé na Sovinci

Alchymistova dílna, se dostala do držení černého draka a tak bylo jedině správně, že jsem se jmenoval mistrem alchymistou a draka zlatého jmenoval svým pučmidrátem. Na hradě jsme se ani nemohli uvést lépe. Tedy snad nebýt těch výbuchů a požárů, bylo by to i lepší.

Hlavní tady bylo, že turisté a především kastelán, vládce náš, slunce naše jasné, byli naprosto spokojeni. Večerní rozhovor pak vyplynul v jednu podstatnou větu :

Brána hradu Sovince je pro Bratrstvo vždy otevřena.

#kronika #novinky • 30. 12. 2018 19:36 • Autor: Pendragon

Solringar 2018

Mezi devátým a desátým, samozřejmě i jedenáctým listopadem, proběhla na hradě Sovinci akce pod názvem Solringar, čili sluneční kruh. Šlo o larp, v období třietileté války, takže plno střelného prachu a navíc i magie. Pominu v tomto zápisu akci samotnou a přejdu k jejímu vlivu na samotné Bratrstvo.

Černý drak – Shark – v současnosti stále více vystupující jako Zefir z Andph, byl jedním z pořadatelů akce a tak se stalo, že se velice dobře seznámil s kastelánem hradu. Tak se také stalo, že akce se pro hrad i jeho pána vydařila natolik, že bylo nabídnuto hradu zapůjčení alchymistovy dílny i s alchymisty.

#novinky #kronika • 14. 09. 2018 2:51 • Autor: Pendragon

Brníčko #1

Na Moravském dni v Břeclavi se nám podařilo poznat krásnou hudbu, kterou kolem sebe šířila skupina Clamortis. Pochybujíce o překladu slova "splendent" jsme se rozhodli do diskuze zapojit také kapelu a ta nás pozvala na hrad ve výslužbě - Brníčko a tam probíhající středověké odpoledne.

Tentokrát jsme cestou ani nezabloudili a za pouhé dvě hodiny stoupali do kopce na hrad. Zde působící šermíři nás příliš neokouzlili. Po příjezdu Clamortis, se nám dostalo označení - ďáblové. Velkou část odpoledne jsme trávili zavazením kovářskému tovaryši Lokimu, který naše velkohubé rady chtěl vyzkoušet a tak se nám stalo, že nás připustil ke kovadlině.

Ve snaze o výrobu hřebíku se utkal zlatý a černý drak s nedávno zasvěceným Fuflupem. Lokiho jsme u klání diskvalifikovali. Nešlo o to, že by snad zvládal víc než velmistři, ale nebyl členem draka! Došlo k několikeré záměně hřebíku a skoby a klání nakonec vyhrál Fuflup. Spekuluje se také o tom, že to velmistři udělali záměrně - samozřejmě.

#novinky #kronika • 06. 07. 2018 16:11 • Autor: Zefir z Andph

Hraničářův učeň

Dračí radě se do rukou dostalo zoufalé volání o pomoc. Bylo ze severu, od spojenců, poddaných zadaných, kteří se řítili do bitvy, kterou nemohli bez pomoci draka vyhrát. Následovaly tradiční zmatené rozkazy dračí rady a bratrstvo naskákalo na hřbet Ždímáčka a vyrazilo spojencům na pomoc. Cesta byla skvělá. Ždímáček zvládal trasu několikanásobně delší než bylo nutné, samozřejmě, aby zmátl nepřátelská vojska a nemohl být zastaven. Na místě pak velmistři, i přes sabotážní akce vojsk, vstyčili bojové šapitó a celá armáda užasla nad jeho rozměry. Nastala noc a zasvěcení Fuflupa mezi draky. Velmistr zlatého draka vytrhl černému draku z rukou obřadní dýku a vrhnul se na Fuflupa. Černý drak neprotestoval, protože místo dýky mu v ruce přistál pohár zlaté, dračí krve. Fuflup splnil očekávání, a tím černého draka zklamal, byla mu totiž vrácena dýka a zabavena dračí krev (ten obřad musím předělat - pozn. černého draka). Téhož večera došlo k probuzení draka, aby bratrstvu jako vždy pomáhal zničit řady nepřátel následující den.

Ráno došlo k panice - část vojsk zaspala, část někde v noci vytrousila výzbroj o výstroji nemluvě. Na nástup jsme dorazili jako vzorně seřazený oddíl, o deset minut později - většina. Někteří nedorazili vůbec, jiní to brali tryskem bez bot a div se nevrhli do zpěněných vod zdejšího veletoku. Vojska poslána do bitvy pak udatní, stateční a neohrožení velmistři nechali napospas nepříteli a vydali se na průzkum okolí.

Průzkumná výprava přinesla hned několik objevů. Tak za prvé: na turistických trasách lze nalézt kruhový objezd bez jediného výjezdu. Za druhé, ale rozhodně ne poslední: NIKDY SE NEPTEJTE NA CESTU DOMORODCŮ! Zaručeně vás každý pošle přesně opačným směrem než ten předchozí a nakonec minete kopec. A nakonec: Cíl cesty je vždycky úplně někde jinde, než kam míříte, takže nelépe celou cestu couvat. Jinak spadnete do rokle a s hrůzou zjistíte, že je to ta, ze které jste vyrazili, ikdyž tomu předchází tříkilometrová cesta při které nikde neodbočíte. Jo a hlavně se na cestu neptejte lidí v bílé tunice.

#novinky #kronika • 25. 06. 2018 14:43 • Autor: Zefir z Andph

Pláně zamrzlé krve

Po předlouhé a přenudné době míru se nejvelkohubější a nejvelkolepější a tak dále rada bratrstva, opět rozhodla vytáhnout do bitvy. Donucena probouzejícím se a stále protivnějším, žíznivým drakem, rada otevřela zrezivělá vrata svých zbrojnic a vyzbrojila své vojsko, toho času čítající neuvěřitelných pět bojovníků.

Cestou napříč pradávným královstvím Moravstánským, se k vojsku přidávala další zoufalá, šílená, zákeřná a jinak nepříjemná individua. Poté co jsme zjistili, že se povětšinou chystají obrátit zbraně proti nám a zmocnit se válečné kořisti, je bratrstvo vyslalo doplnit zásoby, s nadějí, že je cestou něco sežere. Zanedlouho se k nám přidal bratrský byrokrat, s hrůzou a panikou jeho vlastní, když zjistil, že jsme přitáhli nepřátelské vojsko, jal se chytat nejbližší povoz, který jej s jeho doprovodem dopraví na bojiště, které považoval za bezpečnější místo.

Na bojišti se bratrstvo setkalo se starými přáteli a ještě staršími nepřáteli, se kterými vždy s radostí zkřížilo zbraně. Bitva samotná probíhala skvěle a podle všech chaotických plánů skvělého generála Palce. Štítové řady držely pozice, lukostřelci zasypávali bojiště šípy a všichni bojovali seč jim síly stačily. Bitva byla velice vyrovnaná do doby, než nepřátelští čarodějové přivolali na pomoc Pána Zimu, díky čemuž trpaslíkům zmrzlo pivo.

V tom okamžiku zažehli trpasličí zuřivost, díky které ani spojenectví jejich armád nemělo šanci na úspěch. Nakonec, když byla bitva téměř vyhraná se prohnaní elfové, momentálně ve spojenectví s královstvím Caltern, v jehož řadách bojovali trpaslíci, zmocnili koruny a tím i vlády nad krvavými pláněmi. I přes tuto malou nepříjemnost Bratrstvo dosáhlo svého cíle a hluboko pod sněhem a zmrzlými nepřáteli, nalezlo část ztraceného dračího pokladu – prastaré dračí mince, jejichž část byla spravedlivě rozdělena mezi všechny bojovníky bratrstva.

#novinky #kronika • 25. 03. 2018 21:08 • Autor: Zefir z Andph

Mým národům!

Nejvyšší, nejvelkolepější, nejrozvážnější, nejumírněnější, nejvelevzácnější, nejvelejemnější, nejvelekrásnější, nejoblíbenější, nejhodnější, nejláskyplnější, nejdobrosrdečnější, nejlínější, nejvelkohubější, nejimperátorovitější, nejjasnější, nejurozenější, nejmocnější, nejvzácnější, nejjasnější a tak dále... Dračí Rada ze Své zlovůle a proto že může, rozhodla se obnovit svou krůtovládu nad dračími zeměmi a statky a jezery, moři, vesnice a farmy nevyjímaje jen ten strom na severozápadě nechceme. Proto jakožto i z dalších důvodů a pohnutek vyhlašujeme a neodkladně nařizujeme ve všech dračích zemích, mořích,statcích, farmách a síních nevyjímaje krom toho stromu na severozápadě, všeobecnou, bezvýjimečnou a naprosto neodkladnou, mobilisaci, s tím spojenou povinnost vlastnit kostým, zbraň, hrábě nebo alespoň krůtu.

S tím si také dovolujeme jelikož si to můžeme dovolit a pokud ne můžeme to nařídit, vyhlásit konkurz na nového Velmistra náhradou za toho v minulých letech drakem sežraného, zájemci ať se prosím dostaví ke stromu na severozápadě a dodání dalších instrukcí očekávají katapultem.

#novinky #kronika • 09. 01. 2018 22:50 • Autor: Zefir z Andph

Zápis kroniky 30. 5. 2016 – Krev

Při tradiční chaos přesouvající činnosti členů dračí rady, došlo vinou té žluté plynové koule, co se škodolibě smála ze své nebeské klenby k upracování draků ve velmi krátkém čase. To přirozeně nemohlo vyvrcholit ničím jiným, než návštěvou Sálů opilé rady.

Tam padaly mračna návrhů a námětů. Staré i nové. A z dračí sluje se vykutálel také jeden starý název a s přání dávného spojence. Ona děsivá slova vzpomínek, zněla BaaToR, Jižní krev a Morgulus. Nakolik se však vzpomínky rozrostou, ví zatím snad jen drak.

#novinky #kronika • 31. 05. 2016 22:50 • Autor: Zefir z Andph

Tréning 5. 6. 2016

Zranění, zimu, mor, choleru, tuberu a další krásy života jsme si odložili opět na podzim a na neděli 5. června byl zlatým a černým drakem svolán rehabilitační tréning.

Kostýmová povinnost: dobrovolná.
Bojová hotovost: ano, pivovarská aréna od patnácté hodiny.
Dračí sněm: ano, sály opilé rady od bodu únavy.

#novinky #kronika • 31. 05. 2016 22:05 • Autor: Zefir z Andph

Zápis kroniky 24. 10. 2015

I stalo se, že opět se bratři sešli. Čtyři radní, draci zlatý (Pendragon), černý (Shark), modrý (Minreth), i strážce pokladu (Jamal) se po dlouhých dobách objevil, aby oznámil, že nemá co strážit, neboť prý kdysi dávno dračí poklad měl padnout za bečku piva při návratu z bitvy, což bylo horečně odmítáno... a pak se objevil jeden nový, kteréhož si hned bratři radní vzali do parády a vyzkoušeli na něm všemožné, zapomenuté (někdy i jimi samotnými) triky, pročež byl shledán způsobilým.

I bojové cvičení bylo ukončeno nemilou událostí. Koleno černého draka neuneslo tíhu drakovu a zbortilo se pod ním do úhlu, v němž by býti celé to místo okolo kolene býti nemělo. Naštěstí, krátká rozcvička v podobě vstání a lamentování, které by i Opilého draka vzbudilo, koleno zpravilo, a tak se zamířilo, jako za starých časů, do Dračích síní oddávati se nápojům rozličným. Zde bylo také dohodnuto, že deklarované probouzení draka by vskutku mělo nadále pokračovati.

#novinky #kronika • 24. 10. 2015 16:57 • Autor: Zefir z Andph

Tréning 24. 10. 2015

Na sobotu 24. 10. byl dračí radou svolán tréning.

Kostýmová povinnost: ne.
Bojová hotovost: ano, pivovarská aréna od patnácté hodiny.
Dračí sněm: ano, sály opilé rady od bodu únavy.

Vhodné pro nové členy.

#novinky #kronika • 17. 10. 2015 16:33 • Autor: Zefir z Andph

BaaToR: Zatmění

Text jedné z písní, jež nám zněla z hrdel... Autorem je Hiram z BaaToRu

1. Slunce už vstává a s krvavou září, kolik jen životů skončí se dnes? Tisíce mužů jdou s kamennou tváří, brzy již započne válečný běs.

2. Tisíce životů tisíce zbraní, ty se jen rozhodni, která je tvá. Mnoho jich zemře a mnoho se zraní, není již času teď bitva jde zlá.

Ref: Meč proti meči a praskot se ozývá, dnes jistě zaplatíš krvavý dluh. Každý teď smrti se do očí dívá, ať je to nepřítel a nebo druh...

3. Jezdec již pomalu pobízí koně, další se přidají a smrtí vstříc. Jaké jsou pocity na druhé straně? Možná chtěj zemřít a možná i víc.

4. Již první vojáci padají k zemi, nikdo však nehledí, bojuje dál. Vášeň či strach vnímej teď smysly všemi, z dále jsi zaslechl - kdosi se smál.

Ref: Meč proti meči a praskot se ozývá, ...

5. Země je nasáklá potem a krví, další a další jsou na vždycky spát. Nejednu helmici rozsekls ve dví, k vítězství provždycky třeba se drát.

6. Málo je živých v to poledne rudé, mnoho má oči jen mrtvolně v sloup. Může to vypadat jakkoliv kruté, vrazíš meč do srdce a ještě hloub!

Ref: Meč proti meči a praskot se ozývá, ...

7. Náhle však ustala bitevní vřava, slunce se změnilo v tajemný kruh. Na všechny dolehla přikrývka tmavá. Ze soka ode dnes pro vždy je druh. Ze soka ode dnes pro vždy je druh. Ze soka ode dnes pro vždy je druh!

Ref: Meč proti meči a praskot se ozývá, ...

#kultura • 28. 08. 2015 18:35 • Autor: Zefir z Andph

BaaToR: Hymna

Někteří draci si mohou dovolit zpívat i tuhle věc. Znovu Hiram z BaaToRu.

1. Kdo smrt umí vzít a i jiným dát to je BaaToR BaaToR BaaToR.

2. A kdo se zbraní v ruce se neví vzdát to je BaaToR BaaToR BaaToR.

3. V jeho žilách koluje krev temná jako BaaToR BaaToR BaaToR.

4. Slovo slitování on nezná Vždyť je to BaaToR BaaToR BaaToR.

Nananananananááá

5. Nejen se zbraní v rukou však silný je kdo je BaaToR BaaToR BaaToR.

6. Vůli pevnou vždy mít potřebuje v sobě BaaToR BaaToR BaaToR.

7. Taky víru, že když smrt nese je za ním BaaToR BaaToR BaaToR.

8. Boj je dlouhý kolik ran snese zemře pro Nananananananááá

9. Smrti zpříma dívá se do očí neuhne BaaToR BaaToR BaaToR.

10. V našich temných srdcích vždy zůstane jako BaaToR BaaToR BaaToR.

R.: Nananananananááá Ř.: BaaToR BaaToR BAATOR!!!!

#kultura • 27. 08. 2015 16:32 • Autor: Zefir z Andph

BaaToR: Epos BaaToRský

Napsali Hiram a Aramir z BaaToRu

Jdou dva rytíři ve zbroji, v směr ten kde Baator být má, Projít tiše chtěj před slují, však drak už na ně číhá.

Vtom však cestu jim zastoupí, postava velmi štíhlá, Teplo mocně tam sálá z ní a elf že se k nim přidá.

Drak už vycítil chvíli svou, že dneska se nasnídá, Chce jídlo se slušnou teplotou, tak na elfa hned zírá.

Elf při pohledu na draka, jako vždy hned utíká, Drak jen natáhne tlamu svou a teplé maso žvýká.

Tak dva rytíři ve zbrojích, na zem se strachy vrhli, Kalhoty mokré no hanba jim, a do spodek si prdli.

Drak jak ucítil tenhle smrad, hned zuřivost jím zmítá, Rytíři serou stále víc, když oheň kolem lítá.

Drak náhle puchem je omámen a hlavu k zemi chýlí, Rytíři dali se na útěk, tak hrdinní vždy byli.

Jak srali se rytíři pryč z boje, ten přes druhého padnul, Nevím jak – asi omylem, draka do hlavy bodnul.

Nevěda že drak už mrtev jest, zdrhaj kvapem a kvílí, Ten fakt, že už jim nic nehrozí, zjistí po dlouhé chvíli.

Pak draka obchází ze všech stran a do prsou se bijí, To však nemění nic na tom, že spodky jim furt hnijí.

S nosy nahoru teďka jdou, zas tam kde leží Baator, To, že všechny tam pobijou, je odteď jejich názor.

Však náhle zdáli se ozývá, křik Baator – no proboha, Rytíři zbledli a zdrhají, už zase berou roha.

Když domů přiběhli mezi své, chvástaj se smrtí draka, Že Baator slabý je říkají, no jsou to pěkný paka.

Zpoza kopců tam zdáli zní, ten křik rytířům známý, Oblak prachu se vznáší tam, kde před chviličkou stáli.

Ti ostatní na nic nečekají, ani dlouhé vteřiny, Okamžitě následují, své zbabělé hrdiny.

Za malou chvilku pak prázdný je, už celý jejich tábor, Zdáli slavně se ozývá, jen Baator, Baator, Baator!

#kultura • 27. 08. 2015 16:32 • Autor: Zefir z Andph

Zápis kroniky 23. 8. 2015

Léto dračího spánku mělo na Draka přenádherný vliv. Protože Drak znovu povstává, aby vedl své bratry do vítězných bitev.

Dračí spánek, měl totiž strašlivý dopad, neboť Drak téměř procitl a došel toho strašlivého zjištění. Tomu bylo Dračí radou naštěstí zabráněno obřadem - Uspávání Draka. Pročež muselo být rozhodnuto, že Bratrstvo Draka, který není opilý, by mělo skutečně jen krátkou budoucnost. Dračí rada nařídila sobě sama - NÁPRAVU.

#kronika #novinky • 24. 08. 2015 18:32 • Autor: Zefir z Andph