Bratrstvo Opilého Draka

Prastaří draci

Zakladatelé, první draci, kteří se před lety vypravili na draka s úmyslem dopustit se trestuhodné vraždy a uzurpace jeho majetku. Naštěstí draka neudolali a pozvali jej jeho moc a slávu zapít do nejbližší krčmy, kde spolu s drakem, jeho podklad propili.

Křídlo sídlí na jihu Moravy, poblíž soutoku řek Moravy a Dyje. Nedaleko bájné dračí sluje. Starají se o chod bratrstva, zodpovídají přímo Draku a pečují o jeho spánek.

Zlatý drak Prastaří draci

Pendragon

Nejvyšší velitel Bratrstva opilého Draka. Dbá na řízení bratrstva. Zodpovídá se Drakovi za jeho klidný spánek. Bratrstvo vede do válek a zmatků, které bravurně ovládá!

Černý drak Prastaří draci

Zefir z Andph

Nejvyšší kultista Bratrstva Opilého Draka, dbající na tradice, zvyky a bratrskou architekturu. Velení nepřímých útoků, inspirátor, inovátor, konstruktér a bratrský technolog. Strážce tradic, znalec draka.

Ex-proviantmistr Prastaří draci

Hellhor

V době, jež se dnes stala minulostí, býval naším jediným a hlavním krejčím, jeho díla dodnes jsou v majetku draka a lze je snadno rozeznat od ostatních věcí.

Strážce zmizelého pokladu Prastaří draci

Jamall

V průběhu doby dnes už minulé - strážce dračího pokladu. Bratrstvo se jej pokusilo znovu nahromadit - marně.