Bratrstvo Opilého Draka

Mým národům!

Nejvyšší, nejvelkolepější, nejrozvážnější, nejumírněnější, nejvelevzácnější, nejvelejemnější, nejvelekrásnější, nejoblíbenější, nejhodnější, nejláskyplnější, nejdobrosrdečnější, nejlínější, nejvelkohubější, nejimperátorovitější, nejjasnější, nejurozenější, nejmocnější, nejvzácnější, nejjasnější a tak dále... Dračí Rada ze Své zlovůle a proto že může, rozhodla se obnovit svou krůtovládu nad dračími zeměmi a statky a jezery, moři, vesnice a farmy nevyjímaje jen ten strom na severozápadě nechceme. Proto jakožto i z dalších důvodů a pohnutek vyhlašujeme a neodkladně nařizujeme ve všech dračích zemích, mořích,statcích, farmách a síních nevyjímaje krom toho stromu na severozápadě, všeobecnou, bezvýjimečnou a naprosto neodkladnou, mobilisaci, s tím spojenou povinnost vlastnit kostým, zbraň, hrábě nebo alespoň krůtu.

S tím si také dovolujeme jelikož si to můžeme dovolit a pokud ne můžeme to nařídit, vyhlásit konkurz na nového Velmistra náhradou za toho v minulých letech drakem sežraného, zájemci ať se prosím dostaví ke stromu na severozápadě a dodání dalších instrukcí očekávají katapultem.